Om Kendo

Ken-do er japansk og betyr sverdets vei.
 
Kendo er en konkurranserettet form for japansk fekting som har sine røtter i føydaltiden i Japan.
    
På 1500-tallet var Japan i full borgerkrig, Kenjutsu en forløper til kendo var den ledende sverdkunsten for Samuraiene.
  
På 1600-tallet ble det fred igjen, og det ble da nødvendig å utvikle en sverdkunst der man kunne simulere  kamp uten nødvendigvis å drepe hverandre i prosessen. Dette ble til Kendo.
 
Mot slutten av 1800-tallet fantes alle elementene man finner i moderne kendo. Rustning og bambussverdet vi bruker i dag har ikke forandret seg nevneverdig siden da. Det internasjonale kendo forbundet, IKF, ble stiftet i 1970 og det første verdensmesterskapet ble arrangert samme år i Tokyo. VM har vært arrangert hvert 3. år siden da. I dag trenes kendo av 10 millioner utøvere til sammen.
 
I Norge finnes det 7 kendo klubber og i underkant av 100 utøvere som trener aktivt og deltar på forskjellige stevner, der i blant, NM, EM og VM.