Pris

Ett treningssår i Oslo Kendo er delt i høstsemester og vårsemester. Siden vi trener på en skole, er vi nødt til å følge skolens kalender og åpningsdager. 

Kontigenten i Oslo Kendo = medlemsavgift + treningsavgift.

Medlemsavgift:
Gjelder for alle medlemmer og er 500,- kr. Dette dekker medlemsavgift i Norges Kampsport forbund + forsikringer. Denne avgiften betales for 1 år av gangen.

Treningsavgift:
For nybegynnere: 1000,- kr. For eksisterende medlemmer: 1750,- kr. Denne avgiften betales for 1 semester av gangen.