Barne og ungdomstrening under Corona stenging

04.01.2022

Ingen vet når vi kan starte alminnelige treninger igjen. Utetrening er nok ikke et alternativ, på en stund.

Vi vurderer om vi skal kjøre ett ukentlig barne- og undomsparti. Foreldre som trener sammen med barn må da ha lov til å komme også.

Vi trenger imidlertid da tilbakemelding fra dere om dere er interessert i å delta? Vi trenger nok deltagere for at treningen skal bli bra.