Oppstart barne- og ungdomstreninger 10. Januar

07.01.2022

Vi starter opp med barne og ungdomstreninger på mandager fra 10. Januar.

Tirsdag og torsdagstreninger er på Covid-pause, men vi starter opp igjen så snart vi får lov.

Treningen vil skje i henhold til Kampsportforbundets veiledning som vi anbefaler alle å lese gjennom. Men vi gjør følgene tilpasninger:

  • Vi bruker ansiktsmaske under trening, med mindre du av medisinske årsaker ikke kan ha dette under trening (Asma f.eks.). Vi anbefaler enten et tøy-munnbind ment for trening, eller et papir munnbind. Ordinære tøy-munnbind er ikke egnet for trening.
  • Vi har noen barn som trener sammen med sine foreldre, vi tillater foreldre deltar i trening av hensyn til barna og fordi de er i samme kohort