Oppstart vanlige treninger fra 17. jan

16.01.2022

Vi starter opp igjen med treninger for alle fra Mandager og Torsdager. Tirsdager utgår slik at vi kan fokusere deltagere og trenere inn her, i en periode der vi forventer mer sykefravær.

Tid og sted er det samme som før 19:45 på Haukåsen skole, men vi er i kontakt med skolen om å kunne utvide Torsdag slik at vi starter tidligere og får to økter.

.

Corona regler

  • Max 20 deltagere (tror ikke det blir et problem)
  • Vi velger å bruke maske på trening. Sørg for å ha en maske som egner seg til strabasiøs trening (papir eller tynt stoff). Har du medisinske utfordringer som Asma, så slipper du
  • Avstand: Ingen dilling inne på tsubsariai, eller halvastand. Havner du i clinch, søk ut på riktig avstand der du kan gjøre fin kendo.
  • Kiai: Jobb gjerne med pusten, særlig på avstand, men ikke skrik opp i ansiktet til andre

Vi sørger for mest mulig ventilasjon, og vil registrere hvem som er på trening ved å ta bilder, for eventuell smittesporing.